Fundacja Moderato

logo


Fundacja została powołana w celu prowadzenia działalności na rzecz rozwoju i wspierania społeczeństwa, osób fizycznych i osób prawnych, w tym w zakresie edukacji i wychowania, pozyskiwania wiedzy, kultury fizycznej i sportu, turystyki, kultury oraz rozwoju gospodarczego i dobroczynności.Fundacja Moderato
os. Kopernika 2/90
34-100 Wadowice
KRS 0000648434
NIP 551-26-27-199

e-mail: fundacja@fundacjamoderato.pl
www.fundacjamoderato.pl